Jafnréttisáætlun

Stefna Njarðvíkurskóla er að allir, nemendur og starfsmenn, njóti jafns réttar óháð kynferði, kynþætti, trú, kynhneigð og líkamlegri- eða andlegri fötlun. Skólastarf í anda jafnréttis á einnig að taka mið af mismunandi námshæfileikum nemenda og miða að því að styrkja og efla hvern og einn til framfara og þroska. Starfið á einnig að mótast af metnaði og hvatningu til sjálfstæðra verka og aukinnar víðsýni þar sem hver og einn fær notið sín á eigin forsendum. Njarðvíkurskóli leggur áherslu á jafnrétti einstaklinga með menntun og mannrækt að leiðarljósi sem eru einkunnarorð skólans. Mikilvægt er að nemendur og starfsfólk skólans hafi jafnan rétt til að hafa áhrif á skólastarfið, stefnumótun og ákvarðanatöku og skal reynt að tryggja það með sem bestum hætti. Jafnréttisáætlun skólans er kynnt fyrir öllum þeim sem að skólastarfinu koma og áætlunina má nálgast hérna.

Anika Rós Guðjónsdóttir heldur utan um jafnréttisstefnu Njarðvíkurskóla. 

Jafnréttisáætlun skólans fyrir skólaárið 2022-2023 má nálgast hér

Aðgerðaráætlun til að framfylgja jafnréttisáætlun skólans má nálgast hér.

Upplýsingar um jafnréttisáætlun Njarðvíkurskóla í tengslum við forvarnaráætlun skólans.