Skólavinir

Skólavinir í Njarðvíkurskóla

Skólavinaverkefnið í Njarðvíkurskóla gengur út á að hvetja nemendur til meiri þátttöku í leikjum og afþreyingu í frímínútum. Þannig sjá valdir nemendur í 3. til 5. bekk skólans um leiki sem eiga að höfða til allra nemenda á fyrstu skólastigum. Skólavinir gengur út á það að hvetja nemendur til meiri þátttöku í afþreyingu í frímínútunum og skapa betri skólaanda. Aðal markmiðið með þessu verkefni er að bjóða öllum nemendum skólans fjölbreyttara úrval afþreyingar í fyrri frímínútum, þannig að nemendur skólans finni eitthvað við sitt hæfi. Markmið okkar er að allir nemendur skólans hlakki til að mæta í skólann sinn, alla daga.

Val/vinnuframlag

Umsjónarkennari í 3. til 5.bekk tilnefnir hálfs mánaðarlega Skólavin úr sínum bekk – allir í bekknum fá einhvern tímann á skólaárinu að vera SKÓLAVINUR. Þeir hafa svo umsjón með að koma leikjum og afþreyingu í gang og taka til eftir leikina. Skólavinur vinnur tvo daga í viku, mánudag og þriðjudag eða miðvikudaga og fimmtudaga. Skólavinur mætir einnig á fundi þar sem starfið í frímínútum er skipulagt. Ef vafi leikur á heilindum nemandans, geta umsjónarmenn Skólavina frestað starfi hans sem Skólavinur til næsta tímabils.


Hreyfing og skemmtun á venjulegum skóladegi

Mikilvægt er fyrir börn og unglinga að fá fjölbreytta hreyfingu og skemmtun og er það nauðsynlegur hluti af þroska þeirra, enda hafa rannsóknir sýnt að það sé samhengi milli hreyfingar og námsgetu. Við viljum því að framboð af hverskonar hreyfileikjum og annarri afþreyingu í frímínútunum sé fjölbreytt og skipulagt þannig að sem flestir finni eitthvað við sitt hæfi. Skólavinaverkefnið er okkar leið til að mæta þessu, en í verkefninu eru settir upp leikir og afþreying af nemendum og á þeirra forsendum. Nemendur skólans hafa svo að sjálfsögðu val um hvort og þá hvaða leikjum þeir taka þátt í.
Þátttaka í samfélaginu. Við leggjum áherslu á að nemendur sem taka að sér starf sem Skólavinur fái innsýn í samfélag sitt og tilfinningu fyrir viðburðum og því menningarstarfi sem er í nærsamfélaginu. Þetta er gert til að Skólavinir geti orðið kveikja að þátttöku nemenda og skólans alls í menningu samfélagsins. Skólavinir fá því afhent kort þegar þeir hefja störf í Skólavinaverkefninu, en kortið veitir þeim afslátt á ýmsum stöðum.

Leikjanámskeið
Við upphaf starfs er haldið leikjanámskeið fyrir Skólavini. Á námskeiðinu er farið í leiki úr handbókinni „Leikir í frímínútunum“ sem er gefin út af Vinaliðum og er Skólavinum kennt að koma leikjunum í gang og hvernig hægt er að hvetja aðra til að taka þátt.

Einelti
Skólalóðin og frímínúturnar eru samkvæmt eineltisrannsóknum, því miður, einn helsti vettvangurinn fyrir einelti. Skólavinaverkefnið er ekki eineltisáætlun heldur stuðningsverkefni við eineltisáætlun skólans og er hugmyndafræðin sú að þar sem boðið er upp á skipulagt starf, fái gerendur eineltis aðra hluti til að hugsa um. Aðgerðarleysi er nefnilega oft rótin að slæmum hlutum.
Skólavinur á að:
- setja upp, taka þátt í og aðstoða við afþreyingu í frímínútunum
- sýna yngri nemendum sérstaka athygli sem og þeim sem eru einir í frímínútunum
- láta vita af því ef hann heldur að nemendum í skólanum leiðist, séu einmana eða ef hann verður vitni að einelti og útilokun eða öðru sem getur valdið vanlíðan nemenda
- fá námskeið í leikjum og ráðleggingar um hvernig hægt er að hvetja aðra í leik
- fá stuðning og leiðsögn frá umsjónarmanni skólavinaverkefnisins í skólanum

UMSJÓNARMENN SKÓLAVINAVERKEFNISINS Í NJARÐVÍKURSKÓLA
Umsjónarmaður Skólavinaverkefnisins í Njarðvíkurskóla er Sjöfn Sóley Guðlaugsdóttir.