Mat á skólastarfi

Sjálfsmat
Í lögum um grunnskóla 91/2008 eru ákvæði um sjálfsmat skóla. Megintilgangur með sjálfsmati í Njarðvíkurskóla er að auðvelda starfsfólki skólans að vinna að framgangi markmiða hans, meta hvort þeim hafi verið náð, endurskoða þau og stuðla að faglegum grundvelli fyrir umbótum. Matið þarf að vera altækt þar sem það nær til allra þátta skólastarfsins og er árangursmiðað, þar sem upplýsingarnar munu verða nýttar sem grundvöllur að ákvarðanatöku um frekari þróun skólastarfs. Matið er jafnframt samstarfsmiðað, þar sem það er unnið af starfsmönnum skólans á grundvelli margvíslegra upplýsinga sem safnað hefur verið saman og það er stofnana- og einstaklingsmiðað þar sem litið er á skólann sem heild og einstaklinga sem þar starfa.

Sjálfsmatsskýrsla
Í skýrslu um sjálfsmat Njarðvíkurskóla er greint frá innra mati skólans þar sem tekið er mið af niðurstöðum sem liggja fyrir um innra starf og stefnu Njarðvíkurskóla. Matið er unnið af stjórnendum skólans á grunni upplýsinga sem safnað hefur verið. Niðurstöður eru bornar saman við markmið skólans, stefnu Reykjanesbæjar í fræðslumálum og metnar eru sterkar og veikar hliðar skólastarfsins.

- Sjálfsmatsskýrsla 2005-2007
Sjálfsmatsskýrsla 2007-2010
Sjálfsmatsskýrsla 2010-2011
Sjálfsmatsskýrsla 2011-2012
Sjálfsmatsskýrsla 2012-2013
Sjálfsmatsskýrsla 2013-2014
Sjálfsmatsskýrsla 2014-2015
Sjálfsmatsskýrsla 2015-2016
Sjálfsmatsskýrsla 2016-2017
- Sjálfsmatsskýrsla 2017-2018
- Sjálfsmatsskýrsla 2018-2019

Umbótaáætlun
Skólaárið 2006-2007 var unnið að sjálfsmati í Njarðvíkurskóla. Við sjálfsmatið var notast við sjálfsmatsáætlun skólans. Í áætlun um sjálfsmat kemur fram að viðmið við matið er stefna og sýn skólans ásamt skólastefnu Reykjanesbæjar. Unnið verður að umbótum á grundvelli niðurstaðna sem fram komu í sjálfsmatsskýrslu Njarðvíkurskóla.

Umbótaráætlun 2007-2010
Umbótaráætlun 2010-2013
Umbótaáætlun 2013-2016
- Umbótaþættir vor 2018
- Umbótaþættir vor 2019

Skólapúlsinn

- Skólaárið 2018-2019: Nemendakönnun
- Skólaárið 2017-2018: Nemendakönnun
- Skólaárið 2016-2017: Foreldrakönnun - Nemendakönnun
- Skólaárið 2015-2016: Nemendakönnun
- Skólaárið 2014-2015: Foreldrakönnun - Nemendakönnun

Viðhorfskannanir
- Viðhorfskönnun foreldra - janúar 2018. Könnunin var send rafrænt til foreldra eftir foreldradag. 
Sjá niðurstöður: 3. bekkur - 6. bekkur - 9. bekkur

- Viðhorfskönnun foreldra - janúar 2017. Könnunin var send rafrænt til foreldra eftir foreldradag.
Sjá niðurstöður: 3. bekkur - 6. bekkur - 9. bekkur

- Viðhorfskönnun foreldra - janúar 2016. Könnunin var lögð fyrir foreldra nemenda í 3., 6. og 9. bekk á foreldradegi.
Sjá niðurstöður: 3. bekkur - 6. bekkur - 9. bekkur

- Viðhorfskönnun foreldra - janúar 2015. Könnunin var lögð fyrir foreldra nemenda í 3., 6. og 9. bekk á foreldradegi.
Sjá niðurstöður: 3. bekkur - 6. bekkur - 9. bekkur

- Viðhorfskönnun foreldra - janúar 2014. Könnunin var lögð fyrir foreldra nemena í 3., 6. og 9. bekk á foreldradegi.
Sjá niðurstöður: 3. bekkur - 6. bekkur - 9. bekkur

- Viðhorfskönnun foreldra - janúar 2013. Könnunin var lögð fyrir foreldra nemenda í 3., 6. og 9. bekk á foreldradegi.
Sjá niðurstöður: 3.bekkur - 6.bekkur - 9.bekkur