Skólaráð

Úr grunnskólalögum um skólaráð
Við grunnskóla skal starfa skólaráð sem er samráðsvettvangur skólastjóra og skólasamfélags um skólahald. Skólaráð tekur þátt í stefnumörkun fyrir skólann og mótun sérkenna hans. Skólaráð fjallar um skólanámskrá skólans, árlega starfsáætlun, rekstraráætlun og aðrar áætlanir um skólastarfið. Skólaráð skal fá til umsagnar áætlanir um fyrirhugaðar meiri háttar breytingar á skólahaldi og starfsemi skóla áður en endanleg ákvörðun um þær er tekin. Skólaráð fylgist almennt með öryggi, aðbúnaði og almennri velferð nemenda. Skólanefnd, sbr. 6. gr., getur með samþykki sveitarstjórnar falið skólaráðum einstakra skóla ákveðin verkefni þessu til viðbótar.
Skólaráð skal skipað níu einstaklingum til tveggja ára í senn, tveimur fulltrúum kennara ásamt einum fulltrúa annars starfsfólks í viðkomandi skóla, tveimur fulltrúum nemenda og tveimur fulltrúum foreldra, auk skólastjóra sem stýrir starfi skólaráðs og ber ábyrgð á stofnun þess. Skólaráð velur að auki einn fulltrúa grenndarsamfélags til að sitja í ráðinu eða viðbótarfulltrúa úr hópi foreldra. Auk þess skal skólastjóri boða til sameiginlegs fundar skólaráðs og stjórnar nemendafélags að lágmarki einu sinni á ári.

Fulltrúar í skólaráði Njarðvíkurskóla skólaárið 2017-2018

- Ásgerður Þorgeirsdóttir skólastjóri
- Anna Birna Gunnlaugsdóttir, kennari í Njarðvíkurskóla
- Guðmundur Ingvar Jónsson, kennari í Njarðvíkurskóla
- Linda Birgisdóttir, þroskaþjálfi í Njarðvíkurskóla, varamaður
- Sigmundur Már Herbertssom, starfsmaður í Njarðvíkurskóla
- Gunnlaug Björnsdóttir, formaður foreldrafélags Njarðvíkurskóla
- Geirný Geirsdóttir, foreldri í Njarðvíkurskóla
- Varamaður fyrir foreldra í Njarðvíkurskóla kemur úr foreldrafélagi
- Jenný L. Lárusdóttir, framkvæmdarstjóri UMFN er fulltrúi úr grenndarsamfélaginu
- Filoreta Osmani, nemandi 10. bekk og formaður nemendaráðs
- Börkur Kristinsson, nemandi í 10. bekk og varaformaður nemendaráðs


Fundagerðir skólaráðs - smelltu hérna