Skólanámskrá

Skólanámskrá Njarðvíkurskóla skiptist í fjóra hluta, þ.e. almennan hluta, starfsáætlun skóla, bekkjarnámskrár og starfsmannahandbók sem er innanhúsrit. Allir þessir hlutar taka mið af aðalnámskrá grunnskóla. Skólanámskrá Njarðvíkurskóla er því birt hér með fyrirvara um breytingar þar sem þetta eru virk vinnugögn sem eru í sífelldri þróun og endurbótum.

1. Almennan hluta - fyrir skólaárið 2019-2022, samþykkt af skólaráði 3. október 2019 og af Fræðsluráði Reykjanesbæjar 6. desember 2019

2. Starfsáætlun skóla - fyrir skólaárið 2021-2022 - samþykkt af skólaráði 5. október 2021 og í fræðsluráði Reykjanesbæjar 4. nóvember 2021.

3. Bekkjarnámskrár hvers námshóps. Þar koma fram koma m.a. fram bakgrunnsupplýsingar, viðmiðunarstundaskrá, læsisstefna Njarðvíkurskóla, námsmat, lykilhæfni, hæfniviðmið hverjar námsgreinar, kennsluefni, kennslugögn, kennsluhættir, námsaðlögun og námsmat. 

1. bekkur
2. bekkur
3. bekkur
4. bekkur
5. bekkur
6. bekkur
7. bekkur
8. bekkur
9. bekkur
10. bekkur


Upplýsingar um valáfönga má finna í bæklingum um Valfög hér fyrir neðan:
Valfög fyrir skólaárið 2022-2023 - Rafrænt valblað fyrir nemendur

4. Starfsmannahandbók skólans sem er innanhúsrit.

___________________________________________________________________________________________

Valfög skólaárið 2021-2022 (verður uppfært yfir veturinn)

Afreks fótbolti Enska Enski boltinn Forritun Hár og förðun
Heimanám Heimilisfræði 8.b. Íslenskar kvikmyndir Jóga Myndlist
Námstækni Nemendaráð Núvitund Rafíþróttir Skólahreysti
Skrautskrift Spænska  Stattu með sjálfri þér Ökunám