English/Polski

 


English Translation

Unfortunately we are unable to provide a full translation of this website.
You can use google translate for an adequate translation here.
Please be aware that the translation provided by Google can in many cases be incorrect.
Njarðvíkurskóli can not be held responsible for any faulty translation or damages caused by the use of this translation.


Tłumaczenie polskie
Niestety nie jesteśmy w stanie zapewnić pełne tłumaczenie tej stronie.
Możesz użyć google translate do odpowiedniego tłumaczenia tutaj.
Należy pamiętać, że tłumaczenie przez firmę Google w wielu przypadkach może być nieprawidłowe.
Njarðvíkurskóli nie może ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub wadliwego tłumaczenia spowodowane użyciem tego tłumaczenia.